अभ्यासक्रम

- Advertisement -

सामान्य ज्ञान

चालू घडामोडी

परीक्षा मार्गदर्शन

इतिहास घटकविषयाचा तार्किक अभ्यास

इतिहास हा समाज समजून घेण्याचा एक दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे या विषयाचा तार्किक अभ्यास सोपा इतिहास हा समाज समजून घेण्याचा एक दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे या विषयाचा...
district court

भारतीय राज्यव्यवस्था संकल्पना व विश्लेषण

भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाचे राज्यघटना , राजकारण व कायदा असे उपघटक अभ्यासक्रमामध्ये नमूद   भारतीय राज्यव्यवस्था या विषयाचे  राज्यघटना , राजकारण व कायदा असे उपघटक अभ्यासक्रमामध्ये...

प्रभावी संवादशैली

स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना तुमचे विचार आणि दृष्टिकोन यांसोबत   स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना  तुमचे विचार आणि दृष्टिकोन...

आधुनिक भारताचा इतिहास2

  मागील लेखामध्ये आधुनिक भारताच्या १७५७ ते १८८५ या कालखंडाच्या मुख्य धाग्याचा आढावा आपण घेतला.   मागील लेखामध्ये आधुनिक भारताच्या १७५७ ते १८८५ या कालखंडाच्या मुख्य धाग्याचा...

यूपीएससी परीक्षा : आकलन क्षमतेचा विकास

नियोजन, सातत्य, स्वयंमूल्यांकन आणि विचारक्षमतेचा विकास या सर्वसाधारण कौशल्यांचा आणि क्षमतांचा विचार केल्यानंतर, आता   प्रशासनप्रवेश नियोजन, सातत्य, स्वयंमूल्यांकन आणि विचारक्षमतेचा विकास या सर्वसाधारण कौशल्यांचा आणि क्षमतांचा...
- Advertisement -

करिअर मंत्र

प्रशासन प्रवेश- इतिहासाच्या तयारीचे समग्र धोरण

प्रस्तुत लेखात केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील इतिहास या   प्रस्तुत लेखात केंद्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर १...

निकाल

प्रवेश पत्र

जाहिराती

error: Content is protected !!