जिल्हा सत्र न्यायालय भरती निकाल

0
283

पुणे विभाग उत्तरतालिका click here

 

शिपाई पदाच्या मुलाखतीस व इंग्रजी टंकलेखन परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची यादी तसेच इतर निकाल पाहण्यासाठी संबंधित लिंक वर क्लिक करा.

जिल्हा कनिष्ठ लिपिक शिपाई
मुंबई CMM Click Here Click Here
मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय Click Here Click Here
मुंबई लघुवाद न्यायालय Click Here Click Here
पुणे Click Here Click Here
ठाणे Click Here Click Here
अहमदनगर Click Here Click Here
औरंगाबाद Click Here  Click Here
अकोला Click Here  Click Here 
अमरावती Click Here Click Here
बीड Click Here Click Here
बुलढाणा Click Here Click Here
चंद्रपूर Click Here Click Here
धुळे Click Here Click Here
गडचिरोली Click Here Click Here
जळगाव Click Here Click Here
जालना Click Here Click Here
गोंदिया Click Here Click Here
कोल्हापूर Click Here Click Here
लातूर Click Here Click Here
नागपूर Click Here Click Here
नाशिक Click Here Click Here
नांदेड Click Here Click Here
रायगड Click Here Click Here
सातारा Click Here Click Here
सोलापूर Click Here Click Here
सिंधुदुर्ग Click Here Click Here
नंदुरबार Click Here  Click Here
उस्मानाबाद Click Here Click Here
परभणी Click Here Click Here
रत्नागिरी Click Here Click Here
सांगली Click Here Click Here
वर्धा Click Here Click Here
वाशिम Click Here Click Here
यवतमाळ Click Here Click Here
दमण Click Here Click Here
दीव Click Here Click Here
सिल्वासा Click Here Click Here

चाळणी परीक्षा निकाल

  1. कनिष्ठलिपिक: मराठी टंकलेखन परीक्षा 08 जुलै 2018 

  2. शिपाई:स्वच्छता/ क्रियाशीलता परीक्षा 14/ 15 जुलै 2018

जिल्हा कनिष्ठ लिपिक शिपाई
मुंबई CMM Click Here Click Here
मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय Click Here Click Here
मुंबई लघुवाद न्यायालय Click Here Click Here
पुणे Click Here Click Here
ठाणे Click Here Click Here
अहमदनगर Click Here Click Here
औरंगाबाद Click Here  Click Here
अकोला List I,  List II List I,  List II
अमरावती Click Here Click Here
बीड Click Here Click Here
बुलढाणा Click Here Click Here
चंद्रपूर Click Here Click Here
धुळे Click Here Click Here
गडचिरोली Click Here Click Here
जळगाव Click Here Click Here
जालना Click Here Click Here
गोंदिया Click Here Click Here
कोल्हापूर Click Here Click Here

Loading...