परिक्षा मार्गदर्शनचालुघडामोडीसामान्यज्ञान | संपर्क

 >महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा- २०१६ जाहीर

>भारतीय रेल्वे बोर्डाच्या  विविध पदांच्या एकूण १८२५२ जागा

>परभणी जिल्हा  येथे'पोलिस पाटील ' पदांच्या एकूण ४६७ जागा 

 > बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत 'कनिष्ठ लेखापाल/ सहाय्यक' पदांच्या ३३९ जागा

 >महाराष्ट्र पोलिस बिनतारी संदेश विभागात तांत्रिक/ अतांत्रिक पदांच्या ७२८ जागा

> नागपूर विधी व न्याय विभागाच्या  विविध पदांच्या १० जागा

>महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या  'हमाल' पदाच्या एकूण ५ जागा

>लातूर जिल्हा परिषदेच्या  'पर्यवेक्षिका' पदांच्या एकूण २० जागा

>भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 'सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी' पदांच्या ७०० जागा

>महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा-2015.

>केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य)- २०१६

 >केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- २०१६

 >कामगार राज्य विमा महामंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या 485 जागा

>महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या  विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा

Read more...

 

.

 

Go to top